fbpx

Tjänsten har tre huvudsakliga målgrupper

Användaren

Salus mea är skapad för dig som känner behov av att öka din trygghet utan att samtidigt riskera att bli isolerad i hemmet eller för dig som vill bibehålla din trygghet genom livet och dess rörliga behov. Salus mea är mycket mer än ett traditionellt trygghetslarm med sin proaktivitet som till exempel varningar för fallrisker.

Anhöriga​​

Anhöriga kan ta del av dagliga aktiviteter, hälsostatus samt att ta emot larm. Antingen direkt eller i efterhand om man inte har möjlighet att ha det primära ansvaret.

Vårdgivare​

Funktionerna för vårdgivaren är framtagna för att kunna fungera som ett stöd på plats hos användaren och/eller på distans. Exempel på centrala funktioner hos Salus mea är till exempel att skapa geografiska trygghetszoner, ledsagning eller aktiv eftersökning genom gps positionering.

Salus Mea Mobil App

Ett digitalt trygghetslarm som fungerar utanför hemmet

Larma själv

Med Salus mea kan användaren larmar själv. En knapp kan sitta diskret integrerad i ett armbandsur eller vara en inbyggd funktion i mobiltelefonen. Detta kräver att användaren själv förstår och klarar av att aktivera larmfunktionen.

Anpassad larmkedja

Larmet går direkt till utvalda personer så som anhöriga, vänner och/eller eventuell vårdgivare. Om larmet blir obesvarat går larmet automatiskt till en larmcentral som är bemannad dygnet runt alla dagar.

Följ mig

När du känner dig otrygg kan du dela din plats med vän eller anhörig. Personen kan då följa dig på en karta tills du känner dig trygg igen, då kan du säkert avsluta att dela din plats.

Larm vid fall

Salus mea aktiverar ett larm när telefonen utsätts för ett fall, stöt eller blir liggande. Funktionen kan du enkelt slå på/av för att undvika eventuella falsklarm.

Geografisk trygghetszon

Du kan själv bestämma inom vilket område som är trygghetszonen där användaren kan röra sig fritt. Om användaren går utanför trygghetszonen aktiveras larmet.

Tidsinställt larm

Larm aktiveras automatiskt efter en förutbestämd tidsperiod och plats om användaren skulle vara medvetslös eller oförmögen att själv kunna larma.

Videosamtal

Salus mea erbjuder användaren videosamtal till sina kontaktpersoner. Videosamtal är ett alternativ i situationer då man vill kunna se och prata med användaren.

Aktiv eftersökning

Anhöriga eller vårdgivare tar ett aktivt beslut att söka efter användaren och tar reda på dennes position. Positionering kan då ske via en larmcentral som meddelar var telefonen befinner sig.

Digital ledsagning

Promenadstödet som Salus mea ger skapar en trygghet hos personer med kognitiv svikt som har försämrad orienteringsförmåga ute på t.ex. promenader.

Konceptet

Ett unikt digitalt trygghetslarm som förebygger fysisk och psykisk ohälsa genom att öka användarens faktiska och upplevda trygghet. Vi har skapat ett mobilt trygghetslarm som tar begreppet trygghet på allvar och inte bara en trygghetstelefon som dagens system erbjuder. Det finns många fler aspekter som spelar in, hur dessa ska användas och integreras i systemet kommer att utforskas och implementeras löpande.

Salus mea är individanpassad och kan förändras i takt med att behovet förändras. Salus meas trygghetskoncept handlar om att öka kunskapen om sin egen hälsa och att delad information samlas in på ett ställe. Genom att kombinera reaktiva tjänster med externa datakällor såsom sömn, medicinering, väder, halka, matsedel mm skapas nya deltjänster såsom fallprevention.

Salus mea är ständigt under utveckling med regelbundna mjukvaruuppdateringar utformade för att förbättra funktionalitet och introducera nya funktioner. Allt för att du som användare ska kunna känna dig så trygg som möjligt.

Smartphone

En viktig förutsättning är att 67 % av alla mellan 55-85 år bär en smartphone som kan kopplas till internet. Att bygga konceptet på en konsumentprodukt gör tjänsten inte bara lättillgänglig och öppen utan möjliggör skapandet av en mobil tjänst på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Big Data

Forskning med hög evidensgrad i flera områden ligger till grund för insamling och analys av data för att upptäcka och eliminera risker som kan leda till fysiska och psykiska ohälsa. Salus mea paketerar denna insamling och tillhandahåller detta till användaren på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt.

Fallprevention

E-Hälsa

Kalender

Kalender-delen är en samling av planerade aktiviteter som hemtjänst-besök, medicinpåminnelser, matsedel, motion samt andra gemensamma eller viktiga aktiviteter.

Individanpassat

Olika behov av omsorg som följd av en stor mångfald. Systemet anpassas efter skilda förutsättningar och kommer att lära sig mer och mer, och därmed dra bättre och bättre slutsatser (artificiell intelligens).

Vi är glada att kunna meddela att vi lanserar Salus mea för ett begränsat antal. Genom att registrera dig för tidig access kommer du att vara först med att använda tjänsten, dessutom helt kostnadsfritt!

X