fbpx

FAQ - Vanliga frågor & svar

Har du en fråga som inte finns med på listan? Tveka inte att kontakta oss på hej@salusmea.com

Grunderna

Appen larmar anhöriga du förvalt genom att ringa ett videosamtal alternativt ett röstsamtal, appen skickar även en karta som beskriver var du befinner dig. Om du valt att ansluta larmcentral kopplas samtalet vidare till larmcentral om ingen anhörig svarar.

Vid ett videosamtal filmar kameran under tiden larmet är aktivt, anhöriga kan man se och höra larmsituationen direkt i appen.

Notera att Salus Mea är tyst, ingen ljudsignal vid larmaktivering. Endast en diskret vibration som kvittens att larmet aktiverats.

Salus Mea är helt kostnadsfritt att ladda ner och använda om du anmäler dig för tidig access. Det schysstaste sättet att betala för Salus mea är att sprida ryktet så fler vågar gå ut och slipper känna sig isolerade i hemmet. Funktioner som tillgodoser fler behov kommer att göras tillgängliga löpande. När nya funktioner lanseras kommer detta lanseras via www.salusmea.com

Kommersiella användare hänvisas till att kontakta någon av våra återförsäljare för prisinformation.

O.B.S! Kommersiella användare får endast använda Salus mea kostnadsfritt för teständamål under en begränsad tid.

Komma igång med Salus mea

Anmäl dig till tidig access så skickas en inbjudan med instruktioner hur du laddar ner och kommer igång. Klicka här för att anmäla dig för tidig access  https://salusmea.com/tidig_access/ 

Kommersiella användare hänvisas till att kontakta oss för prisinformation.

O.B.S! Kommersiella användare får endast använda Salus Mea kostnadsfritt för teständamål under en begränsad tid.

Öppna appen och gå till “Inställningar > Min profil” för att ändra namn och behörighetskod.

Öppna appen och gå till “Inställningar > Anpassningar” för att ändra inställningar på appen läsa om användarvillkor m.m.

Hur larmar jag vid en nödsituation

Larm kan aktiveras på flera enkla sätt:

– Tryck och håll på skärmen i 3 sekunder.

– Röstaktivering, Siri och Google

– Nödsamtal SOS (endast iOS/iPhone)

– Fallarm, stöt eller skakrörelse.

– Apple Watch 4 falldetektion via Nödsamtal SOS

– Timerlarm, aktivera ett larm på en förutbestämd tid.

– Trådlöst Bluetooth-tillbehör, Salus Mea Larmknapp

Öppna appen och tryck och håll på skärmen i 3 sekunder, området är markerat med texten “Tryck och håll  i 3 sekunder”.

Larm aktiveras då telefonen utsätta för en stöt, fall eller skakas. En nedräkning på 30 sekunder startas, larmet aktiveras då nedräkningen avslutas. Nedräkningen kan när som helt avbrytas för att unvidvika falsklarm. Rörelsekänsligheten går att anpassa efter dig själv och ditt behov genom Inställningar>Anpassning>Känslighet.

Apple watch 4 falldetektion

  1. Aktivera falldetektion på din Apple watch 4. Läs mer här https://support.apple.com/sv-se/HT208944
  2. Lägg till en ny nödkontakt, läs mer här ”Hur fungerar “Nödsamtal SOS” (endast iOS/iPhone)?”
  3. Klart

Använda falldetektion med Apple Watch 4, läs mer här https://support.apple.com/sv-se/HT208944

Timerlarm låter dig sätta en tid som automatiskt startar ett larm då den angivna tiden löpt ut. En nedräkning på 30 sekunder startas, larmet aktiveras då nedräkningen når noll. Nedräkningen kan när som helt avbrytas för att undvika falsklarm.

Här ställer du in hur lång tid nedräkningen ska pågå innan larmet automatiskt aktiveras. Ange vad du kommer göra under den aktuella perioden och var du kommer att befinna dig, t.ex. ”gå ner i källaren och städa”. När ett larm aktiveras kommer beskrivningen att bifogas i larmbeskrivningen.

30 sekunder innan den satta tidsperioden löper ut kommer telefonen att börja pipa för att göra dig uppmärksam om att det pågår en nedräkning. I detta skede kan larmet avbrytas eller skjutas upp 5, 15 eller 60 min. Om du inte avbryter nedräkningen kommer ett larm automatiskt att aktiveras, timerlarm kan när som helst avbrytas.

Om du skulle befinna dig utanför täckning eller om telefonen är avstängd då nedräkningen löper ut kommer Salus Meas server att aktivera larmet och skicka larmet till dina mottagare utan telefonens hjälp.

Tryck och håll ner knappen på din Alerty PBA larmknapp i 3 sekunder.

Då larmet är aktivt drar du knappen längst ner på skärmen åt höger. Ange sedan din personliga behörighetskod. Då rätt behörighetskod är accepterad avbryts larmet.

Larmmottagning

Delar av detta avsnitt finns även som en videoguide.

De kontakter du har i listan är de som kommer att motta de larm du eventuellt kommer att aktivera. För att lägga till en kontakt gå till Kontakter i menyn längst ner på skärmen. Tryck på en rad som säger “Ledig plats”, du får möjlighet att välja en person ur telefonboken. Observera att kontaktens nummer måste vara formaterat efter internationell standard +46 70-000 00 00 istället för 070-000 00 00.

Personen du valt kommer efter detta att få ett SMS där han eller hon kan välja att acceptera din förfrågan som larmmottagare. Om din kontakt accepterar din förfrågan kommer detta att visas med en grön symbol bredvid kontaktens namn.

Utöver att larma till andra app-användare och (som företagsanvändare) till företagets egna larmportal i Alerty så kan man ansluta till extern larmcentral. För att detta ska fungera så måste ett avtal tecknas med godkänd larmcentral.

När ett larm aktiveras kommer larmcentralen att motta ett larmmeddelande i sitt system, de kommer att agera enligt larminstruktioner som finns i ert avtal. Larmcentralens beslut om åtgärd grundar sig ofta på medhörning, det innebär att de kan lyssna på situationen och basera sitt agerande beroende på vad de hör.

Kontakta oss på info@getalerty.com så hjälper vi dig vidare med detta.

Tillbehör

iOS & Android

För att lägga till en Salus Mea Larmknapp öppna först Salus Mea appen.
Gå till Inställningar >Anpassning> Tillbehör. Tryck på “Lägg till Salus Mea Larmknapp” och följ instruktionerna på skärmen.

Övrigt

Notera att Salus Mea Larmknapp kräver iOS 10.0 eller Android 5 för att fungera.

Har din Salus Mea Larmknapp tidigare varit ansluten till en annan telefon eller app kan den identifieras som upptagen när du försöker lägga till den i Salus Mea. I det läget behöver du trycka och hålla inne knappen i minst 10 sekunder för att den ska återställas och identifieras som ledig.

Öppna Inställningar >Anpassningar > Tillbehör i Alerty.

Ett långtryck eller svep till höger (beroende på vilken telefon du använder) på den Salus Mea Larmknapp du vill ta bort. Svara ”Ja” när du får frågan om du vill ta bort din Salus Mea Larmknapp.

Inställningar

När detta läge är aktivt kommer inget tecken på att ett larm är aktivt visas på mobilens skärm. När ett larm aktiverats blir skärmen svart fram tills att man avbryter larmet.
Om du använder en Pebble Smartwatch som larmknapp byter den utseende till en analog urtavla för att visa att Diskret läge är aktivt.
Diskret läge är framtaget för att man diskret ska kunna larma i hotfulla situationer.

Positionering

Follow me låter dig dela din position med någon annan person i din telefonbok. När du aktiverar Follow me får du först välja en kontakt i din kontaktbok. Denna kommer sedan att få ett SMS med en länk till en karta där din position visas fram tills att du avbryter Follow me.

Under menyn “Historia” hittar alla tidigare larm du skickat. Under varje larm kan du se datum och tidpunkt samt från vilken adress larmet skickades. Öppnar man ett larm kan man även se när larmet accepterades, vem som accepterade det och när det avbröts. En kartbild som visar den rutt larmbäraren förflyttat sig under det att larmet var aktivt. Om spårningsfunktionen användes kan man även se förflyttningen upp till en timme innan larmet aktiverades. Utöver detta finns även filmen som spelades in vid larmtillfället.

Då du befinner dig inomhus kan det vara svårt för mobilens inbyggda GPS att ta reda på var du befinner dig. Genom att använda inomhuspositionering kan du enkelt öka noggrannheten på din position när du är ansluten till ett trådlöst nätverk. För att lägga till en ny plats, tryck på knappen med ett “+”. Observera att du måste vara ansluten till det trådlösa nätverket då du vill lägga till det. Består ditt nätverk av flera accesspunkter måste alla läggas till för att ge en fullgod täckning. Sparas bara en accesspunkt och du är ansluten till en annan ej sparad på samma nätverk vid ett larm kommer GPS:en användas istället.

iBeacons fungerar på ett liknande sätt som att använda accesspunkter. Dessa kommunicerar genom Blåtand och finns med batteridrift som ger en enkel installation.

Du kan få hjälp att lägga till dina platser genom att aktivera “Spara nätverk” under Inomhuspositionering I Alertys inställningar. Då Alerty upptäcker en ny accesspunkt kommer du bli tillfrågad om att spara denna tillsammans med en plats och en beskrivning.

När du lägger till en ny plats har du möjligheten att ange en platsbeskrivning. Försök att med så få ord som möjligt ge en beskrivning om var det trådlösa nätverket du är anslutet till befinner sig. Till exempel: “Lägenhetsnummer 25” eller “Kontoret våning 2”.

Som företagsanvändare kan du spara en plats till din användare eller till ditt företag. Väljer du att spara platsen till ditt företag kommer alla andra som är bundna dit också ta del av den helt automatiskt.

Företag kan även visa positionen på en fastighetsritning, genom att använda kundens fastighetsritning blir larmpositionen lättare att hitta.

Alerty kan visa förflyttningen som gjordes innan larmet var aktiverat om du aktiverar spårning genom Inställningar>Spårning. Alerty fungerar då i bakgrunden för att upptäcka betydande förflyttningar. Förflyttningen visas som en streckad linje på larmkartan i upp till 1h innan larmet blev aktiverat.

Spårning kan förväntas dra runt (2-3%) batteri per dygn då det är aktivt.

GPS används bara när ett larm är aktivt. När Spårning är aktiverat så används den ibland för att upptäcka förflyttningar. Noterar att symbolen i statusfältet (pilen) inte betyder att GPS är aktiverat, den indikerar bara att platstjänster är aktiverat.

Prestanda

Alerty förbrukar endast minimalt batteri när den ligger i bakgrunden.

När funktionen spårning är aktiverat förbrukas ytterligare några procent batteri, stäng av spårning genom Inställningar> Mer > Spårning.

Funktionen Man down kommer att påverka förbrukningen ytterligare med några procent batteri. Alerty behöver hålla sensorerna aktiva i bakgrunden som registrerar fall, detta förbrukar några procent batteri.

När ett larm är aktivt används kameran för att filma och GPS’n för att visa positionen, detta dränerar batteriet väsentligt.

Alerty fungerar bra i andra länder så länge du har en aktiv internetuppkoppling.

Integritet

Alerty behöver tillstånd att använda funktioner som din kamera, GPS och din kontaktlista för att fungera på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om rättigheterna och hur vi använder dem här: Rättigheter

Alerty skickar bara positioneringsdata då ett larm eller Follow me är aktivt. Då du ställer in ett tidsinställt larm skickas en enda position som visar var du var när timern aktiverades.

Alerty skickar ingen positioneringsdata under några andra former än dessa. Dels för att optimera batteritiden i din telefon, men främst för att skydda din integritet.

Larmportalen

Larmportalen är en webbsida där du kan hantera larm, administrera användare, mottagare av larm, lägga till positioneringspunkter m.m. Du når portalen via http://portal.getalerty.com

Längst upp finns menyn med rubriker till funktionerna i larmportalen. Larm listas till vänster i en larmhistorik. I mitten visas karta med tillhörande larminformation, till vänster visas video och text chat.

Det första du möts av när du loggat in är det senaste larmet. Till väster visas larmstatus, när det är startat och vem som har skickat det.

Larmstatus har tre olika färger:
Grön – Larmet är avslutat
Gul – Larmet är aktivt och accepterat av någon larmmottagare.
Röd – Aktivt ännu inte accepterat av någon larmmottagre

– Information om tid och plats då larmet aktiverades, namnet på larmbäraren och den aktuella adress då larmet aktiverades. Till höger ser man även när ett larm accepterats och av vem.

– Video – Video i realtid, tvåvägskommunikation.

– Text chat – Text i realtid, tvåvägskommunikation.

Vi är glada att kunna meddela att vi lanserar Salus mea för ett begränsat antal. Genom att registrera dig för tidig access kommer du att vara först med att använda tjänsten, dessutom helt kostnadsfritt!

X