fbpx

FAQ - Frequently Asked Questions & Answers

Do you have a question that is not included on the list? Don’t hesitate to contact us at hej@salusmea.com

The basics

The app alerts relatives you have chosen by either video calling or voice calling them, additionally, the app sends a map that displays your location. If you have chosen to be connected to the emergency services your call will be forwarded to the emergency services if none of your relatives answers. 

When video calling, the camera will only be filming during the period that the alarm is active, you will be able to see and hear your relatives directly through the app. 

Note that Salus mea is silent, and no sounds will occur when the alarm is activated. Only a discreet vibration that informs you that the alarm is activated.

Salus mea is completely free to download and use if you have applied and have been accepted for early access. The best way to pay for Salus mea is to spread the word so that others are encouraged to go outside and so they don’t feel isolated in their own homes. Features that fulfill more needs will be implemented in the future on an ongoing basis. When new functions are launched they will be released via www.salusmea.com 

Commercial users are encouraged to contact one of our retailers for price information. 

Note! Commercial users that use the free version of Salus mea for testing purposes are only allowed to use it for a limited time frame. 

Get started with Salus mea

Apply for early access and an invite will be sent to you including instructions on how you download the app and get started. Click here to apply for early access https://salusmea.com/tidig_access/ 

Commercial users are encouraged to contact one of our retailers for price information. 

Note! Commercial users that use the free version of Salus mea for testing purposes are only allowed to use it for a limited time frame. 

Open the app and go to “Settings > My profile” to change your name and access code.

Open the app and go to “Settings > Customizations” to change settings on the app, read about terms and more.

How do I activate the alarm in an emergency

The alarm can be activated in many simple ways:

–Press and hold on the screen for 3 seconds

– Voice activation by either Siri or Google

– Emergency SOS (only iOS/iPhone)

– Automatic fall alarm detecting a disturbance or a shaking motion.

– Apple Watch 4 fall detection by emergency SOS

– Timer alarm, set an alarm on to activate on a predetermined time. 

– Wireless BlueTooth-accessory, Salus mea alarm button

Open the app and press and hold on the screen for 3 seconds, the required area to press is labeled “Press and hold for 3 seconds”.

The alarm activates when the phone detects a shock/hit, fall or a shaking movement. A countdown of 30 seconds starts and the alarm activates when the countdown reaches 0. The countdown can be deactivated at any time during the countdown to avoid false alarms. The sensitivity of the movement detection can be changed for your needs through Settings>Adjustment >Sensitivity.

Apple Watch 4 fall detection

Activate fall detection on your Apple Watch 4. Read more here https://support.apple.com/en-us/HT208944

Add a new emergency contact, Read more here “How does “Emergency SOS” (only iOS/iPhone)?”

Done

To use fall detection with your Apple Watch 4, read more here https://support.apple.com/en-us/HT208944

The timer alarm lets you set a time where an automatic alarm starts when the given time passes. A countdown of 30 seconds starts, the alarm activates when the countdown is over. The countdown can be deactivated at any time to avoid false alarms.

Here you can input how much time should pass in the countdown until the automatic alarm activates. You can input what you will be doing and where you are during that time, e.g. “going down to the basement to clean”. When the alarm activates, the inputted location and action will be presented in the alarm description. 

30 seconds before the set time the phone is going to produce noise to make you aware of the fact that there is an ongoing countdown. In this situation, the alarm can be deactivated or the alarm can be postponed by 5, 15 or 60 minutes. If you do not deactivate the countdown an alarm will automatically activate, the timer alarm can be deactivated whenever you want.

If you are in an area where you do not have cell reception or if your phone is turned off when the countdown finishes the Salus mea server is going to activate the alarm and inform your relatives without the need of your phone.

Press and hold on the Salus Mea alarm button for 3 seconds.

When an alarm is active, you drag the button at the bottom to the right. You then enter your access code and when the correct code has been entered, the alarm will be deactivated.

Larmmottagning

Delar av detta avsnitt finns även som en videoguide.

De kontakter du har i listan är de som kommer att motta de larm du eventuellt kommer att aktivera. För att lägga till en kontakt gå till Kontakter i menyn längst ner på skärmen. Tryck på en rad som säger “Ledig plats”, du får möjlighet att välja en person ur telefonboken. Observera att kontaktens nummer måste vara formaterat efter internationell standard +46 70-000 00 00 istället för 070-000 00 00.

Personen du valt kommer efter detta att få ett SMS där han eller hon kan välja att acceptera din förfrågan som larmmottagare. Om din kontakt accepterar din förfrågan kommer detta att visas med en grön symbol bredvid kontaktens namn.

Utöver att larma till andra app-användare och (som företagsanvändare) till företagets egna larmportal i Alerty så kan man ansluta till extern larmcentral. För att detta ska fungera så måste ett avtal tecknas med godkänd larmcentral.

När ett larm aktiveras kommer larmcentralen att motta ett larmmeddelande i sitt system, de kommer att agera enligt larminstruktioner som finns i ert avtal. Larmcentralens beslut om åtgärd grundar sig ofta på medhörning, det innebär att de kan lyssna på situationen och basera sitt agerande beroende på vad de hör.

Kontakta oss på info@getalerty.com så hjälper vi dig vidare med detta.

Tillbehör

iOS & Android

För att lägga till en Salus Mea Larmknapp öppna först Salus Mea appen.
Gå till Inställningar >Anpassning> Tillbehör. Tryck på “Lägg till Salus Mea Larmknapp” och följ instruktionerna på skärmen.

Övrigt

Notera att Salus Mea Larmknapp kräver iOS 10.0 eller Android 5 för att fungera.

Har din Salus Mea Larmknapp tidigare varit ansluten till en annan telefon eller app kan den identifieras som upptagen när du försöker lägga till den i Salus Mea. I det läget behöver du trycka och hålla inne knappen i minst 10 sekunder för att den ska återställas och identifieras som ledig.

Öppna Inställningar >Anpassningar > Tillbehör i Alerty.

Ett långtryck eller svep till höger (beroende på vilken telefon du använder) på den Salus Mea Larmknapp du vill ta bort. Svara “Ja” när du får frågan om du vill ta bort din Salus Mea Larmknapp.

Inställningar

När detta läge är aktivt kommer inget tecken på att ett larm är aktivt visas på mobilens skärm. När ett larm aktiverats blir skärmen svart fram tills att man avbryter larmet.
Om du använder en Pebble Smartwatch som larmknapp byter den utseende till en analog urtavla för att visa att Diskret läge är aktivt.
Diskret läge är framtaget för att man diskret ska kunna larma i hotfulla situationer.

Positionering

Follow me låter dig dela din position med någon annan person i din telefonbok. När du aktiverar Follow me får du först välja en kontakt i din kontaktbok. Denna kommer sedan att få ett SMS med en länk till en karta där din position visas fram tills att du avbryter Follow me.

Under menyn “Historia” hittar alla tidigare larm du skickat. Under varje larm kan du se datum och tidpunkt samt från vilken adress larmet skickades. Öppnar man ett larm kan man även se när larmet accepterades, vem som accepterade det och när det avbröts. En kartbild som visar den rutt larmbäraren förflyttat sig under det att larmet var aktivt. Om spårningsfunktionen användes kan man även se förflyttningen upp till en timme innan larmet aktiverades. Utöver detta finns även filmen som spelades in vid larmtillfället.

Då du befinner dig inomhus kan det vara svårt för mobilens inbyggda GPS att ta reda på var du befinner dig. Genom att använda inomhuspositionering kan du enkelt öka noggrannheten på din position när du är ansluten till ett trådlöst nätverk. För att lägga till en ny plats, tryck på knappen med ett “+”. Observera att du måste vara ansluten till det trådlösa nätverket då du vill lägga till det. Består ditt nätverk av flera accesspunkter måste alla läggas till för att ge en fullgod täckning. Sparas bara en accesspunkt och du är ansluten till en annan ej sparad på samma nätverk vid ett larm kommer GPS:en användas istället.

iBeacons fungerar på ett liknande sätt som att använda accesspunkter. Dessa kommunicerar genom Blåtand och finns med batteridrift som ger en enkel installation.

Du kan få hjälp att lägga till dina platser genom att aktivera “Spara nätverk” under Inomhuspositionering I Alertys inställningar. Då Alerty upptäcker en ny accesspunkt kommer du bli tillfrågad om att spara denna tillsammans med en plats och en beskrivning.

När du lägger till en ny plats har du möjligheten att ange en platsbeskrivning. Försök att med så få ord som möjligt ge en beskrivning om var det trådlösa nätverket du är anslutet till befinner sig. Till exempel: “Lägenhetsnummer 25” eller “Kontoret våning 2”.

Som företagsanvändare kan du spara en plats till din användare eller till ditt företag. Väljer du att spara platsen till ditt företag kommer alla andra som är bundna dit också ta del av den helt automatiskt.

Företag kan även visa positionen på en fastighetsritning, genom att använda kundens fastighetsritning blir larmpositionen lättare att hitta.

Alerty kan visa förflyttningen som gjordes innan larmet var aktiverat om du aktiverar spårning genom Inställningar>Spårning. Alerty fungerar då i bakgrunden för att upptäcka betydande förflyttningar. Förflyttningen visas som en streckad linje på larmkartan i upp till 1h innan larmet blev aktiverat.

Spårning kan förväntas dra runt (2-3%) batteri per dygn då det är aktivt.

GPS används bara när ett larm är aktivt. När Spårning är aktiverat så används den ibland för att upptäcka förflyttningar. Noterar att symbolen i statusfältet (pilen) inte betyder att GPS är aktiverat, den indikerar bara att platstjänster är aktiverat.

Prestanda

Alerty förbrukar endast minimalt batteri när den ligger i bakgrunden.

När funktionen spårning är aktiverat förbrukas ytterligare några procent batteri, stäng av spårning genom Inställningar> Mer > Spårning.

Funktionen Man down kommer att påverka förbrukningen ytterligare med några procent batteri. Alerty behöver hålla sensorerna aktiva i bakgrunden som registrerar fall, detta förbrukar några procent batteri.

När ett larm är aktivt används kameran för att filma och GPS’n för att visa positionen, detta dränerar batteriet väsentligt.

Alerty fungerar bra i andra länder så länge du har en aktiv internetuppkoppling.

Integritet

Alerty behöver tillstånd att använda funktioner som din kamera, GPS och din kontaktlista för att fungera på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om rättigheterna och hur vi använder dem här: Rättigheter

Alerty skickar bara positioneringsdata då ett larm eller Follow me är aktivt. Då du ställer in ett tidsinställt larm skickas en enda position som visar var du var när timern aktiverades.

Alerty skickar ingen positioneringsdata under några andra former än dessa. Dels för att optimera batteritiden i din telefon, men främst för att skydda din integritet.

Larmportalen

Larmportalen är en webbsida där du kan hantera larm, administrera användare, mottagare av larm, lägga till positioneringspunkter m.m. Du når portalen via http://portal.getalerty.com

Längst upp finns menyn med rubriker till funktionerna i larmportalen. Larm listas till vänster i en larmhistorik. I mitten visas karta med tillhörande larminformation, till vänster visas video och text chat.

Det första du möts av när du loggat in är det senaste larmet. Till väster visas larmstatus, när det är startat och vem som har skickat det.

Larmstatus har tre olika färger:
Grön – Larmet är avslutat
Gul – Larmet är aktivt och accepterat av någon larmmottagare.
Röd – Aktivt ännu inte accepterat av någon larmmottagre

– Information om tid och plats då larmet aktiverades, namnet på larmbäraren och den aktuella adress då larmet aktiverades. Till höger ser man även när ett larm accepterats och av vem.

– Video – Video i realtid, tvåvägskommunikation.

– Text chat – Text i realtid, tvåvägskommunikation.

Vi är glada att kunna meddela att vi lanserar Salus mea för ett begränsat antal. Genom att registrera dig för tidig access kommer du att vara först med att använda tjänsten, dessutom helt kostnadsfritt!

X