TRYGGHET FÖR AKTIVT ÅLDRANDE

Salus mea är det första personcentrerade trygghetslarmet som tar kravet från socialtjänstlagen på allvar “Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.” Socialtjänstlagen (2010:427).

Tjänsten har tre huvudsakliga målgrupper