TRYGGHET FÖR AKTIVT ÅLDRANDE

Salus mea är en personcentrerad tjänst som är individanpassad och möter användaren behov när det förändras genom åldrandets olika faser. Det första trygghetslarmet som möter kravet från socialtjänstlagen “Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.” Socialtjänstlagen (2010:427).

Tjänsten har tre huvudsakliga målgrupper